Naši su učenici 17. veljače 2016. god. obavili stručni studijski posjet KBC Osijek u kome su imali priliku osobno se uvjeriti u profesionalnost i stručnost osoblja, kao i primjenu najsuvremenije medicinske opreme na pojedinim odjelima.

Povijesno gledano KBC Osijek je jedna od ustanova s najdužom tradicijom u ovom dijelu Europe koja datira još iz 1874. god. kada je službeno prvi put počela sa radom. Ubrzo postaje lider u pogledu zbrinjavanja bolesnika, preduzimanja protuepidemijskih mjera, te stvaranju obrazovno-nastavne aktivnosti u području znanstveno-istraživačkog rada. Danas je ovaj centar vodeći po broju transplatacija bubrega, te se jedini može pohvaliti specijalnom metodom izrade citostatika, koje osim ovog centra u RH, imaju samo još u Francuskoj. U njegovom sklopu je i Medicinski fakultet Osijek, a predavanja i vježbe za buduće liječnike i više medicinske tehničare obavljaju se na mnogobrojnim specijalističkim odjelima. Zbog svoje povijesti, opremljenosti i stručnosti upravo je KBC Osijek odabran kao cilj studijskog posjeta učenika naše škole. 

Pri samom dolasku u KBC Osijek naše je učenike srdačno pozdravila pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo Željka Pušeljić, dipl.med.tehn., te je u predavaonici Medicinskog fakulteta održala kratko predavanje o povijesti KBC Osijek, kako je sama napomenula "o malom centru sa velikim srcem" te o načinu i metodama rada. Uslijedila je kratka okrepa (čaj, sok, kava) te razgovor sa samim voditeljima grupa - višim medicinskim tehničarima / sestrama koji su zaduženi za pojedine odjele te se nakon podjele u pet grupa pristupilo stručnom obilasku:

  • Klinike za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje u pratnji glavnog tehničara klinike Roberta Majstorovića, bacc.med.techn.
  • Klinike za kirurgiju u pratnji glavne sestre klinike Stane Pačarić, mag.med.techn.
  • Zavoda za radioterapijsku onkologiju u pratnji glavne sestre odjela Nade Rimac, mag.med.techn.
  • Centra objedinjenog hitnog prijema u pratnji glavne medicinske sestre odjela Verice Alerić, mag.med.techn.
  • Kliniku za unutarnje bolesti u pratnji glavne sestre klinike Brankice Juranić, magistra sestrinstva

U periodu od 11:00-14:00 izvršene su rotacije tako da je svaka grupa išla na sve planirane odjele. Glavni tehničar i glavne sestre odjela svojim su stručnim znanjem i pojašnjenjima oduševili sve učenike. Bilo je prilike vidjeti savremenu opremu, bolničke sobe, principe i pravila njege bolesnika, upoznati se sa osobljem u jedinici intenzivnog liječenja koje je u svakom trenutku spremno da djeluje. Pojašnjeni su principi kirurškog pranja ruku (koje traje 10 min), kao i principi pripreme pacijenta za operacijski zahvat. Glavna sestra je održala predavanje o pravilima rada u operacijskoj sali kao i specifičnostima koje se sreću u tom dijelu rada. Upoznali su se sa pravilima sprečavanja intrahospitalnih infekcija(korištenje čistih i sterilnih hodnika), imalo se prilike vidjeti na odjelu onkologije zahvat kolonoskopije i uzimanje uzorka tkiva. Na kirurgiji se mogla promatrati operacija srca koja je bila u tijeku. Na odjelu onkologije vidjelo se kako se pripremaju citostatici. Na radiologiji se vidjelo snimanje CT glave, u bolesničkim sobama se vidio način na koji sestre i tehničari vrše raspodijelu terapije(najčešće intravenozno, primjenom infuzomata). Upoznalo se sa trijažnim postupkom u odjelu za hitni prijem bolesnika, kao i opremu koja se mora posjedovati od sitnih igala, kompresa i zavoja do defibliratora i aparata za umjetno disanje, itd.

Nakon obilaska, ljubazni su nas domaćini poveli u restoran / kuhinju koja je u sklopu Kliničkog centra,gdje smo se pozdravili s dr. Ivanom Marić, našom Žepčankom koja radi u ovom centru. Nakon ručka, oproštajnog govora i zajedničkog slikanja oprostili su se od nas i poželjeli nam skori ponovni dolazak i ugodan put. Malo preostalog vremena prije polaska doma iskorišteno je za obilazak znamenitosti grada.

KBC Osijek se prostire na 6000m2 tako da moramo ispraviti tezu naših domaćina o malom kliničkom centru, a što se tiče navoda o velikom srcu, to je sasvim istinito, a ovdje se svakako treba još jednom zahvaliti na srdačnom prijemu i još stručnijem predavanju i pojašnjenjima iz prve ruke koje će uveliko koristiti za stručno usavršavanje naših učenika. 

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.