SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ŽEPČE"

Ravnatelj/direktor:

Adil Gačić Telefon: 032 881 014
Pomoćnici: Ivica Penić Telefon: 032 881 015
Asima Nalić Telefon: 032 881 102
Jure Rašić Telefon: 032 883 152
Nedim Mehić Telefon: 032 881 102
Tajnik/sekretar: Suada Nalić Telefon: 032 881 014
Tina Jozinović Telefon: 032 881 015
Pedagog: Vahida Selimović - Bijedić Telefon: 032 881 014
Marina Klarić Telefon: 032 880 525

 

 

 

 

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.