Nastavno osoblje


Nastavno osoblje Srednje mješovite škole "Žepče" čini 93 nastavnika, koji nastavu izvode u okviru hrvatskog i/ili bosanskog nastavnog plana i programa te po EU VET II programu koji se u Školi primjenjuje od 2005. godine.Profesori PDF Ispis E-mail
ProfesorPredmeti koje predaje Kontakt
NPiP
Kristina TOMIĆ
hrvatski jezik
  H
Snježana KLARIĆ
hrvatski jezik
  H
Ljiljana JEČMENICA
hrvatski jezik, latinski, likovna umjetnost, koordinacije
  H, B
Džeraldina DELIĆ
bosanski jezik   B
Nedžad HODŽIĆ
bosanski jezik
  B
Andreja RADOŠ
engleski jezik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Ivona DŽAMBO ĐEREK
engleski jezik
  H
Safija FEJZIĆ
engleski jezik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Ajla VUKOVIĆ
engleski jezik
  B
Ivica ŠIRIĆ
njemački jezik
  H
Kristina ZELIĆ
njemački jezik
  H
Aida ČOLIĆ
njemački jezik
  B
Fuad MULAHUSIĆ
njemački jezik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H, B
Zrinka KRVAVAC
francuski jezik
  H
Jelka JUKIĆ
vjeronauk
  H
Milan BLAHA
vjeronauk
  H
Suljo GRABUS
vjeronauk
  B
Sadudin NALIĆ
demok. i ljudska prava
  B
Zdenka NIKOLIĆ
demok. i ljudska prava 
  H, B
Zdenko ŠAŠIĆ
tjelesna i zdravstvena kultura
  H, B
Jure RAŠIĆ
tjelesna i zdravstvena kultura
  H, B
Emina HERCEG
tjelesni i zdravstveni odgoj
  B
Branko MIJATOVIĆ
matematika, fizika
  H
Josip ĐEREK
matematika, fizika
  H
Stanimir JEČMENICA
matematika
  B, H
Eldina ODIĆ
matematika
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B, H
Kemal CURANOVIĆ
fizika
  B
Cikotić MIHAD
biologija
  B, H
Aida HERCEG
hemija
  B, H
Tanja BRAJZ
zemljopis, geografija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H, B
Ivica PENIĆ
povijest, geografija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Zijah MALIĆBEGOVIĆ
historija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Dragica MRKONJIĆ
stručni predmeti trg. i ugost. strke
  H, B
Vlatka ŠAFARŽIK
ekonomska grupa predmeta
  H
Ljilja VILIĆ
ekonomska grupa predmeta
  H
Marijana DRAGIĆ
ekonomska grupa predmeta
  H, B
Senad MEHIĆ
ekonomska grupa predmeta
  B
Adisa MUJAGIĆ
ekonomska grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Jasmin RUJOVIĆ
ekonomska grupa predmeta
  B
Željko TODOROVIĆ
strojarska/mašinska grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Ivica ĐUZEL
matematika/informatika
  H
Robert VRBIĆ
informatika
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  H, B
Erma KAHRIMAN
informatika
  B
Nedžida TABAKOVIĆ
mašinska grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Mirza HUSEINAGIĆ
muzička kultura
  B
Dušanka ŠAŠIĆ
šumarska grupa predmeta
  H
Jela LUKES
ugostiteljska grupa predmeta
  H
Ivica MARIĆ
ugostiteljska grupa predmeta
  H
Drago JOZIĆ
praktična nastava
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H, B
Zdenko VRBIĆ
prometna grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Edin HELEG
saobraćajna grupa predmeta
  B
Sead MUSLIĆpraktična nastava
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Husein HODŽIĆ
praktična nastava
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Jasmin DERVIŠIĆ
praktična nastava
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Saib MAGLIĆ
praktična nastava
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Fadil JAHIĆ
praktična nastava
  B
Ismeta MEHIĆ
tekstilna grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Aida SKOPLJAK
tekstilna grupa predmeta 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Marko IVANOVIĆ
tekstilna grupa predmeta 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Mirso KLANCO
obuka vozača m/v
  H
Mirko Džambo
obuka vozača m/v
  H
Jasmina MORANJKIĆ
frizerska grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Ivica ŠIMUNOVIĆ
koordinacije
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 H
Dženana DEDIĆ
filozofija
  B
Vahida BIJEDIĆ
psihologija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Esma DERLIĆ
bosanski jezik
  B
Emira BILIĆ
ekonomska grupa predmeta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Vlado PENAVA
gospodarsko pravo, pravo
  H
Almir ĆOSIĆ
pravo
  B
Ademir HUSEINBAŠIĆ
historija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 B
Ernad HADŽIĆ
vjeronauk  B
Marijana RADOŠ
građevinska grupa predmeta
  H
Ivan NIKOLIĆ
strojarska grupa predmeta
  H
Vesna ŠUMIĆ
hrvatski jezik
  H
Slaven TADIĆ
povijest
  H
Marijan SPAJIĆ
vjeronauk
  H
Dejana JOZINOVIĆ
prometna grupa predmeta
  H
Vilijan JURKIĆ
šumarska grupa predmeta
  H
Nikica JURIĆ
tjelesna i zdravstvena kultura
  H
Ivana DROPULJA
ugostiteljska grupa predmeta
  H
Paulina JOZINOVIĆ
ugostiteljska grupa predmeta
  H
Bojan ANTOLOVIĆ
ugostiteljska grupa predmeta
  H
Almira MALIČBEGOVIĆ
engleski jezik
  B, H
Irena JURKIĆ
engleski jezik
  H
Jozefina F. TODOROVIĆ
njemački jezik
  H
Anđelka SUČIĆ
zemljopis/geografija
  H
Mato SUČIĆ
fizika
  H
Ivica KAJIĆ
praksa strojari
  H
 


PORTAL

Stranice održavaju članovi informatičke sekcije Srednje mješovite škole "Žepče". Bazirane su na CMS-u Joomla 1.5. Za pregled stranica preporučujemo preglednik Mozilia Firefox. Sve komentare i sugestije šaljite na  mail@smszepce.info, sms.zepce@tel.net.ba.
© 2004.-2014. Srednja mješovita škola "Žepče".