Srednja mješovita škola "Žepče" nastavu izvodi po tri obrazovna programa, odnosno nastavna plana i programa:

- bosnanski nastavni plan i program (BNPiP),

- hrvatski nastavni plan i program (HNPiP) i

- EU VET program.

Program je akronim od EU - Europska unija i VET - stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training ). Bosna i Hercegovina je u korjenitoj  reformi i osnovnog i srednjeg obrazovanja, u skladu sa suvremenim kretanjima. 70 %  srednjoškolaca pohađa srednje strukovne škole,trogodišnje i četvorogodišnje. Ova reforma  je dragocjen izvor znanja i zajednički putokaz na putu ka obrazovanju za sutra. A zašto obrazovanje za sutra? Djelatnost obrazovanja je specifična, jer ono što radimo danas pokazuje svoje rezultate i posljedice za 10, 15 ili 20 godina. Time je i zajednička odgovornost daleko veća. Naš sustav prenošenja znanja i učenja, uz uvažavanje njegovih dobrih strana, postao je u evropskim okvirima, prevaziđen. Škola memoriranja i učenja napamet, bez razumjevanja ili samo donekle sa razumjevanjem postala je teret učenicima koji dobijaju široko teorijsko znanje ali sa nedovoljno praktične primjene. Nastavni planovi i programi su preobimni i neusklađeni sa društvenim i tehnološkim promjenama. Dakle, ako i na ovom polju želimo biti dio suvremene Europe, potrebna nam je reforma kojom  ćemo naš obrazovni sustav prilagoditi novim dostignućima, širokoj lepezi različitih izvora znanja koje pružaju moderni komunikacijski sustavi, kako bi naša znanja  postala funkcionalna sa definiranim ciljevima učenja, koji u prvi plan stavljaju ishode ili rezultate odnosno vještine i sposobnosti. Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002.godine  Europska unija je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu, zasnovana na znanju. Evropska strategija  se zasniva na mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti, poduzetništvu i jednakim mogućnostima. Želimo li biti dijelom Europe moramo usklađivati svoj razvoj sa strateškim ciljevima EU i u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Reforma u Bosni i Hercegovini započela je Phare VET Programom 1998. godine, sa 12 škola i 6 zanimanja, nastavljena sa EU VET I 2002. - 2004. godine, 2004. - 2006. EU VET II  obuhvaćeno je 26 škola, i EU VET 3 od 2006. - 2008. sa 36 škola.
Naša škola uključena je u projekat 2006. školske godine u EU VET 2 za ekonomsku i ugostiteljsku struku, a u EU VET 3 koji slijedi od nove školske godine za 3 struke: prometnu, tekstilnu i osobne usluge odnosno 4 zanimanja: tehničar cestovnog/drumskog saobraćaaj, vozač motornih vozila, tekstilni tehničar i frizer. Cijeli proces podrazumjeva paralelnu obuku nastavnika i direktora za izradu NPiP, odnosno njihovu primjenu po novim nastavnim metodama. Obuka za direktore odnosila se na strategijsko planiranje,  tržišnu orjentaciju, viziju i rukovođenje, demokraciju u nastavi, upravljanju i rukovođenju, organizacioni razvoj, upravljanje promjenama,vođenje projekata. Obuka za nastavnike obuhvatila je analizu kvalifikacija, pedagoški razvoj, nove nastavne metode, metode evaulacije, uspostavljanje veza sa vanjskim partnerima i demokraciju u obrazovanju. Sa EU VET programom  u srednjim stručnim školama potpuno je promijenjen odnos između nastavnika i učenika. U razredu je je stvorena mnogo opuštenija atmosfera, učenicima je omogućeno da izraze svoje stavove, mišljenje i kreativnost. Pritisak na učenike značajno je smanjen, a fokusiranje na razvoj praktičnih vještina, povećanjem broja sati praktične nasrtave, omogućuje ovladavanje praktičnim znanjima i vještinama. Škole koje su ušle u EU VET projekat, pa i naša , dobile su i savremenu opremu za izvođenje praktične nastave.  Škola uspostavlja i sasvim novi, interaktivan odnos sa društvenom zajednicom, prvenstveno sa privrednim subjektima, ministarstvima rada, obrta i poduzetništva, privrednim komorama i sindikatima, kako bi se što bolje odgovorili potrebama tržišta rada. Rezultat ovih prijekata je i usvojen okvirni Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i nova klasifikacija zanimanja, kojom je, ranijih, više od 400 zanimanja, svedeno na 100 zanimanja razvrstanih u 13 obitelji. Sa EU VET programom  omogućit će se mladim ljudima prohodnost ne samo unutar Bosni i Hercegovini, nego i šire. Neumoljivo tržište rada svakodnevno nas podsjeća da prihvaća samo najkvalitetnije i najvještije radnike, bez obzira na to odakle dolaze. S obzirom na to da su srednje stručne škole najdirektnije vezane za gospodarstvo jedne zemlje reforma tog segmenta obrazovanja je neophodna i mora biti konstantna.
Novi NPiP razvijeni u EU VET programima realizirat će se kao modularni NPiP. Modularni NPP-i su suvremeni trend u naprednim sustavima obrazovanja i obuke.
Što je modul? Modul je zaokruženi (samostalan) set jedinica, jedne tematske cjeline. Modul ima jasno definirane rezultate, odnosno ishode učenja za učenike, kao i tehnike ocjenjivanja kojim ćemo to dokazati. Trajanje jednog modula je 34 sata / časa.
Razlozi za novi modularni NPiP:
    - Promjene u društvenom i ekonomskom sustavu;
    - Razvoj novih tehnologija;
    - Zajednički okvir za zajednički okvir NPiP u BiH;
    - Ulazak u europsku integraciju;
    - Povećanje potencijalne prohodnosti radne snage;
    - Prihvaćanje svjetskih standarda;
    - Priprema za učenje tijekom cijelog života, odgovor na promijenjene potrebe tržišta rada;
    - Šira baza zanimanja ...
Ciljevi novog nastavnog programa:
    - Osposobiti odgovorne, nezavisne, kreativne, samopouzdane i poduzetne učenike;
    - Ohrabriti timski rad i donošenje odluka;
    - Povećati povezanost teorijskog i praktičnog učenja;
    - Razviti pozitivnu radnu etiku;
    - Dati učenicima sposobnost adaptivnosti, uključujući poznavanje stranog jezika;
    - Povećati sposobnost komunkacije i korištenja informacijskih tehnologija;
    - Razviti osnovne vještine i demokratske vrijednosti;
    - Ojačati veze između gospodarstva i obrazovanja i
    - Razviti šire društvene vještine. 

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.