Redovito pohađanje nastave, redovito učenje, korektan odnos prema nastavnicima i suučenicima, čuvanje školske imovine i briga o istoj, je ono što se očekuje od svakog učenika. Ponašanje koje odstupa od navedenoga nije ispravno, nije dopušteno i povlači izricanje odgojno-stegovnih mjera (sniženje vladanja i dr.). Nastava u prvoj smjeni počinje u 7.00 i traje do 12.55 sati, a u drugoj počinje u 13.00 i traje do 18.55 sati. Učenici su dužni dolaziti na nastavu prema važećem rasporedu sati, na vrijeme i u prigodnoj odjeći za školu. Učenici se okupljaju pred školom prije početka nastave i u vrijeme velikog odmora. Za vrijeme malog odmora ne napuštaju školsku zgradu bez posebnog odobrenja. Učenicima nije dopušteno nepotrebno zadržavanje u školskom dvorištu, holu i drugim prostorijama škole. U školu se ulazi u čistoj obući, bez gužve i galame, a hodnicima se kreće desnom stranom. U oba dijela zgrade dežuraju po dva nastavnika, koji se brinu o tome da učenici poštuju Kućni red, da se u učionicama, holu i školskom dvorištu ponašaju kulturno i brinu o čistoći. U oba dijela zgrade dežuraju i po dva učenika i za zadaću imaju brigu o čistoći, prijem roditelja i stranaka,  tj. njihovo upućivanje onamo kamo trebaju, nošenje oglasa, upoznavanje dežurnog nastavnika sa eventualnim narušavanjem reda ili oštećenjem školske imovine. Za red u učionici brinu se redari. Njihova zadaća je paziti na red i čistoću u učionici, ostati u učionici za vrijeme velikog odmora i provjetriti učionicu, te paziti na školsku i osobnu imovinu učenika. U slučaju da nastavnik ne dođe na sat, učenici ostaju u učionici do dolaska dežurnog nastavnika. Ukoliko dežurni nastavnik nije primijetio nedolazak nastavnika na sat, predsjednik odjela dužan upoznati s tim. U školi nije dopušteno: boraviti u hodniku nakon zvona za početak sata, zadržavati se u učionicama drugih odjela bez razloga, zadržavati se ispred zbornice,  okupljati se oko prozora, dovikivati s prozora ili bacati bilo što kroz prozor, pušiti u školi i školskom dvorištu, donositi bilo kakve predmete koji nisu potrebni na nastavi. Nošenje mobitela u školu nije zabranjeno, ali za vrijeme sata moraju biti isključeni. U slučaju korištenja na satu, mobiteli se oduzimaju i vraćaju roditelju. Redovito pohađanje nastave je pravo i dužnost svakog učenika i preduvjet dobrog uspjeha. Opravdani su samo izostanci zbog bolesti. Izostanci se pravdaju liječničkim opravdanjem ili ih pravda roditelj, najkasnije 2 tjedna od napravljenog izostanka. Za neopravdane izostanke sa nastave razrednik je dužan učeniku izreći odgojno-stegovne mjere kako slijedi:
6 - 11 neopravdanih - Ukor razrednika (Vladanje - vrlo dobro)
12 - 17 neopravdanih - Ukor OV (Vladanje - dobro)
18 - 23 neopravdana - Ukor ravnatelja (Vladanje - zadovoljava)
24- 30 neopravdanih - Ukor NV (Vladanje - loše)
31 i više neopravdanih - Isključenje iz škole.
Sve štete koje učenik prouzrokuje namjerno ili iz nepažnje, dužan je nadoknaditi. Ukoliko drugi učenici prikrivaju počinitelja, štetu će nadoknaditi zajednički. U teže oblike kršenja reda spadaju: krađa, tuča, donošenje i konzumiranje alkohola, donošenje opasnih predmeta i sl..

Profesor je dužan savjesno i odgovorno obavljati odgojno-obrazovni rad u školi, poštovati vremenski okvir u planiranju, pripremanju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada. Profesor u školi i na javnom mjestu uvijek ima na umu da je uzor učenicima. Profesor poštuje osobnost učenika: vodi, podržava, svjetuje, ukazuje. Svako vrijeđanje, ponižavanje i omalovažavanje ima negativne efekte na razvoj učenika. Profesor u učionicu ulazi odmah nakon zvona za početak sata, time učenicima pokazuje svoj odnos prema radu  i ne omogućava „neorganizovano vrijeme“ u kojem se njačešće napravi nered. Na satu isključimo mobilni telefon. Za vrijeme sata zahtijevamo od učenika tišinu i slušanje kada mi govorimo. Školsku opremu inventar i potrošni materijal koristimo u službene svrhe. Iskažimo svoje mišljenje i nezadovoljstvo jasno i glasno međusobnim razgovorom i biranim riječima s kolegama, učenicima i roditeljima. Vulgarni izrazi i psovke su nedopustivi. Budimo principijelni, zahtjevni , ali i tolerantni i pažljivi prema učenicima u školi. Popuštanje učenicima samo je prividno znak dobrog odnosa s njima. U stvarnosti je podcjenjivanje njihovih sposobnosti da nauče, podržavanje njihovog nerada i nemara i omalovažavanje našeg truda. U učionicama, hodnicima i dvorištu škole nije dopušteno pušenje kao ni dolazak pod utjecajem alkohola i droga. Profesor je dužan u školu dolaziti prikladno odjeven i pristojnog izgleda, primjereno mjestu na kojem se nalazi. Neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šorcevima, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, prozirne i preuske odjeće, nečiste i neuredne odjeće, nečiste i neuredne kose, upadljive boje kose i frizure i s pirsingom ). Izostajanje s posla blagovremeno najavimo tajniku škole, radi organiziranja nastave. Zahtijevajmo od učenika održavanje čistoće učionice i hodnika. U školi je nedopustivo koristiti oblike komunikacije (prijetnje, uvrede, napade, neutemeljene zabrane i pritiske) koje izazivaju netrpeljivost,strah,nesigurnost i omalovažavanje pojedinca, smetnje u napretku učenika kao i profesionalnom razvoju škole.
Ponašanje u skladu s kodeksom osigurava jedinstvenost zahtjeva u pogledu ponašanja učenika u školi, što je preduvjet učinkovitog odgojno-obrazovnog rada. Ponašanjem u skladu s kodeksom ispoljavamo poštovanje prema sebi i drugima, čuvamo ugled profesije i škole.

PRAVA UČENIKA:
- stjecanje kvalitetnog obrazovanje u sigurnom okružju, bez ometanja,
- pošten i jednak odnos prema njima, bez diskriminacije,
- postupanje prema njima s poštovanjem osobnosti,
- trebaju biti obavješteni o svojim pravima, odgovornostima i o pravilima discipline.
ODGOVORNOST UČENIKA:
- redovno pohađanje nastave,
- dolazak na vrijeme,
- donošenje pribora i opreme,
- poštivanje prava drugih,
- savjesno zalaganje u ispunjavanju školskih obveza,
- znati i poštovati školska pravila,
- prijaviti incidente ili aktivnosti koje mogu ometati sigurnost svih učenika u školi.
U ŠKOLI JE ZABRANJENO:
- ispoljavanje neraspoloženja prema profesorima i ostalom školskom osoblju,<
- vrijeđanje profesora i učenika,
- uporaba cigareta u školskoj zgradi, školskom dvorištu i ulici ispred škole,
- uporaba alkohola i dolazak u školu u alkoholiziranom stanju,
- uporaba droga i dolazak u školu pod njihovim utjecajem,
- izazivanje buke i nereda, svađa i međusobno vrijeđanje učenika,
- izazivanje tuče i sudjelovanje u tuči,
- svaka vrsta nasilnog ponašanja,
- unošenje petardi, predmeta sa oštrim sječivom, ubodnih ili drugih predmeta koji mogu povrijediti učenike i ugroziti opću sigurnost.
Učenik je dužan u učionicu ući prije profesora. Kada u učionicu ulazi profesor svi učenici ustaju. Učenik ne može napustiti sat bez odobrenja profesora koji vodi taj sat. Mobilni telefoni, diskmeni, mp3 plejeri i slični uređaji za vrijeme sata moraju biti isključeni. Učenik je dužan imati sav potreban pribor ili opremu na satu, savjesno raditi na usvajanju znanja vještina i vrijednosti, na satu pratiti upute profesora i isti ne ometati pričanjem, šuškanjem, smijehom, okretanjem, ustajanjem, hodanjem, dobacivanjem i sl. Za vrijeme odmora uzimamo užinu i piće, te obavljamo fiziološke potrebe. Jedenje i pijenje na satu nije dopušteno. Samo u izuzetnim slučajevima možemo za vrijeme sata tražiti da izađemo van. Žvakanje žvakaće gume nije dozvoljeno na satu. Samo u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, učenik može tražiti da napusti nastavu. Te sate roditelj je dužan opravdati. Učenik je dužan u školu dolaziti prikladno odjeven i pristojnog izgleda, primjereno mjestu na kojem se nalazi. (Neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šorcevima, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, prozirne odjeće, nečiste i neuredne odjeće, nečiste i neuredne kose, upadljive boje kose i frizure i s pirsingom ). U školi se pozdravljamo sa „dobro jutro“, “dobar dan“, "dobra večer“ i "doviđenja". Pozdravljamo sve profesore, bez obzira predaju li nam ili ne, te sve djelatnike škole. U školi razgovaramo pristojnim jezikom, biranim, uljudnim riječima bez uporabe psovki. Nastojmo što više koristiti riječi „hvala, molim, izvoli, oprosti, ...).
Boravak u čistom i urednom prostoru svakome više prija. Otpatke u učionici i na dvorištu bacamo u kante za otpatke. Donošenje skupocjenih predmeta i novca u školu je odgovornost učenika. Ako nestanu, ne krivite druge. Čuvamo školsku imovinu jer koristi svima. Pisanje, crtanje, škrabanje i urezivanje po školskim klupama, stolicama i zidovima nije dopušteno. Učenik odgovara za materijalnu štetu koju nanese namjerno ili iz krajnje nepažnje. Neodgovarajuće ponašanje u školi može biti kažnjeno. Načini kažnjavanja su propisani Pravilima škole. Kada se ponašamo pristojno, pravila i kazne će nam biti suvišni. Pridržavajući se ovih pravila o sebi možemo s ponosom misliti kao o istinski civiliziranim bićima.

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.