Obavještavaju se učenici, da uprava škole i ove godine organizira jednodnevnu posjetu gradu Vukovaru, koja je planirana u petak, 17.11.2017. godine. Učenici koji žele ići u Vukovar moraju dobiti dozvolu roditelja, koji će svoj pristanak potvrditi potpisom.

Cijena jednodnevnog izleta je 30,00 KM. U cijenu su uračunati prijevoz i karte za posjetu Ratnoj bolnici, a osim toga, učenici će posjetiti Memorijalno groblje, Ovčaru, vodotoranj i "groblje tenkova".

Prijave i novac predati razredniku, najkasnije do 14.11.2017. godine (utorak), a u istom roku jedan od roditelja mora potpisom potvrditi svoju suglasnost. Učenici koji ne idu u Vukovar imaju redovitu nastavu.

 

Napomena: Učenici koji putuju u Vukovar obavezno moraju imati putovnice.

 

UPRAVA ŠKOLE

U Žepču, 7.11.2017. godine.

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.