Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca.
ASuBIH ima svoje lokane timome širom BiH, pa tako i u Žepču.

Rukovodstvo tima preuzeli su "neki novi klinci" u sastavu: Mia Matijević (koordinator), Eldina Garankić (zamjenik koordinatora) i Azhar Dervišić (osoba za odnose s javnošću). Ispunjeni entuzijazmom i željom za napretkom lokanog tima, počeli su  s radom.
Prvi u nizu planova je projekt pod nazivom "Tjedan čistoće planeta Zemlje" (23.4-30.4.2018.), koji čine obilježavanje "Dana djeteta", podjela osvješćujućih poruka (24.4.2018), čišćenje obale rijeke Bosne te pošumljavanje (27.4.2018).
Kao priprema za projekt, 14.travnja,  održana je radionica na kojoj su sudjelovali i stari i novopečeni članovi ASuBIH-a. Na radionici je izrađen plakat o Danu planeta Zemlja, pisane su poruke koje će srednjoškolci,  tj. članovi tima, podjeliti 24.travnja svojim sugrađanima.
Nadamo se uspješnoj realizaciji ovoga projekta, ali  i ostalih planiranih projekata te pozivamo sve zainteresirane srednjoškolce da se priključe našoj maloj ekipi!

Nemoj biti tih,reci ASuBIH!
Budi dio njih,dio najboljih!


Mia Matijević, koordinator LT Žepče

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.