Raspored polaganja popravnih ispita za redovite učenike u školskoj 2017./2018. godini:

R.br. Predmet Vrsta ispita Nadnevak Satnica Učionica
1. MATEMATIKA Pismeni 21.8. 9,00 4
Usmeni 22.8. 9,00 4
2. RAČUNALSTVO Pismeni 22.8. 9,00 9
Usmeni 23.8. 11,00 9
3. HRVATSKI JEZIK Pismeni 23.8. 9,00 3
Usmeni 24.8. 9,00 3
4. ENGLESKI JEZIK Pismeni 23.8. 9,00 5
Usmeni 23.8. 11,00 5
5. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA Usmeni 24.8. 9,00 4
MODULI - EU VET PROGRAM
1. KNJIGOVODSTVO Modul 4 21.8. 9,00 1
2. GEOGRAFIJA Modul 4 22.8. 9,00 1
3. HRVATSKI JEZIK Modul 4 23.8. 8,30 1

 

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.