Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:12/09)

te Odluke OV Žepčeo primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče na privremenoj osnovi broj:01-38-127/09 od 14. 9. 2009. objavljenoj u Službenom glasniku općine Žepče 5/09 i Plana upisa učenika u srednju školu u šk. 2015./2016. godinu usvojenog na 25. sjednici OV Žepče održanoj 14. 4. 2015. objavljenog u Sl. glasniku Općine Žepče br. 3/15, Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ/KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU

upis u srednje skole

Natječaj za upis učenika srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini traje: 

    - od 22. 6. 2015 do 30. 6. 2015. za četverogodišnje škole po HNPP,
    - od 22. 6. 2015. do 7. 7. 2015. za trogodišnje škole po HNPP,
    - od 15. 6. 2015. do 23. 6. 2015. za četverogodišnje škole po BNPP,
    - od 15. 6. 2015. do 30. 6. 2015. za trogodišnje škole po BNPP.

Na Natječaj/Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

    - Zahtjev za upis (poseban formular),
    - Izvod iz Matične knjige rođenih,
    - Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
    - Originalno uvjerenje o uspjehu u V., VI. i VII., VIII. i IX. razredu,
    - Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu s Kriterijima (npr. potvrda sa natjecanja).
Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem objavljuje se na oglasnoj ploči svake škole.
Izbor kandidata vrši se na osnovu već utvrđenih Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području općine Žepče .
Ukoliko se na temelju Natječaja u lipanjskom upisnom roku ne upiše planirani broj učenika onda će se drugi upisni rok provesti od 17. 8. 2015. do 31. 8. 2015. godine.

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.