Učenici generacije za školsku 2014./2015. godinu u Srednjoj mješovitoj školi "Žepče" su Lemana Spahić (BNPiP) i Mateo Čančar - Ilić (HNPiP). Čestitamo im na uspjehu i postignutim rezultatima kako u nastavi tako i u izvannastavnim aktivnostima.

 Također čestitamo i učenicima koji su tijekom četverogodišnjeg školovanja imali odličan uspjeh i uzorno vladanje. To su:

  • po BNPiP -u:  Lemana Spahić, Amna Karamehmedović, Nejla Husejnagić, Faris Hodžić, Sumeja Tutnjić, Nedim Mujkić, Samira Alić, Kerim Tuka, Melisa Karahodžić, Sumeja Halilović, Emina Kovačević i Sabit Sinanović;
  • po HNPiP -u: Matej Jukić, Marko Kresić, Danijel Zvijerac, Tihana Jukić, Kristina Udovičić, Mateo Čančar -  Ilić, Martina Pranjić, Magdalena Mihaljević i Marija Lučić.
Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.