Obavještavaju se učenici da uprava škole i ove godine organizira jednodnevnu posjetu gradu Vukovaru, koja će se realizirati u utorak, 17.11.2015. godine.

Učenici koji žele ići u Vukovar moraju dobiti dozvolu roditelja, koji će svoj pristanak potvrditi potpisom. Cijena jednodnevnog izleta je 30,00 KM. U cijenu su uračunati prijevoz i karte za posjetu Ratnoj bolnici. Osim toga, učenici će posjetiti Memorijalno groblje, Ovčaru, vodotoranj i "groblje tenkova". Prijave i novac predati razredniku najkasnije do 14.11.2014. godine (petak), a u istom roku mora se potpisati jedan roditelj učenika koji ide u Vukovar.

Učenici koji idu u Vukovar obavezno moraju imati putovnice.

 

U Žepču, 9.11.2015. godine                                                                                                                                                                                        UPRAVA ŠKOLE

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.