Učenici koji pohađaju nastavu po hrvatskom i bosanskom nastavnom planu i programu, te profesori katoličkog (Branko Radoš ) i islamskog (Ernad Hadžić ) vjeronauka iz SMŠ "Žepče" pohodili su glavni grad Bosne i Hercegovine.

U tom jednodnevnom izletu koje je organizirao OMS- Žepče i MRV-Sarajevo posjetili su vjerske objekte. Posjeta, čiji je cilj upoznavanje učenika jednih sa drugima te da se razbiju predrasude o drugim konfesijama i vjerskim institucijama, urodila je plodom. O tome nam svjedoče i dva učenika koji su podijelili svoje iskustvo na papiru.

MATEJ SINANOVIĆ IIIc (medicinski tehničar)

Na putovanje u Sarajevo krenuli smo ne znajući da će nas ono pobliže upoznati s drugim vjerama,kulturom drugih naroda, te njihovim običajima. Međureligijski odbor je dogovorio da posjetimo Katedralu Srca Isusovog,Begovu džamiju,pravoslavnu Sabornu crkvu i sinagogu. Naši vodiči govorili su nam o običajima,povijesti građevine te kulturi.Prvo smo otišli u katedralu,treba istaknuti da smo svugdje dočekani s radošću i poštovanjem. U katedrali su govorili o mojoj katoličkoj povijesti ,o samoj građevini te istaknuli da su svi dobrodošli i da su vrata katoličke Crkve širom otvorena za sve religije. Ja kao katolik sam saznao mnoge informacije koje sam nisam znao,fascinirala nas je građevina te sama povijest tog mjesta,uživali smo u različitim stilovima gradnje,freskama,te iako su pripadnici druge religije bili sramežljivi bilo je lijepo čuti da ih zanima nešto o mojoj religiji. U posjeti katedrali nadopunio sam svoje znanje koje ću moći prenositi pripadnicima druge vjere,koje će nadalje biti dio naše opće kulture. Nakon lijepoga dočeka u katedrali isto tako su nas primili i u pravoslavnoj Sabornoj crkvi gdje smo imali priliku upoznati način života srpske zajednice.Zanimljiva je i činjenica da je pop koji nas je primio također rodom iz Žepča te se obradovao nama.Saznao sam mnoge poznate osobe koje su pomogle u radnji te građevine koja je renovirana i po meni spada među najljepše crkve na balkanu. Nažalost prevladavao je stid za pitanja o drugoj vjeri ali smo se poslije oslobodili toga i pitali što nas zanima. Bilo je lijepo upoznati toga popa i njegovo izdanje koje me se posebno dojmilo te sam shvatio da imamo puno istih stvari kao i pravoslavci. Prije svega imamo zajedničku povijest te moram istaknuti sv. Ivana Pavla II koji je želio i započeo dijalog među religijama, pa tako i prema pravoslavcima te sljedećoj religiji koju smo upoznali. U Begovoj džamiji smo se upoznali sa mnogima stvarima koje nismo znali, efendija nam je objasnio povijest te zgrade te vidno bio zadovoljan sa znanjem koje smo imali. Pozorno smo slušali kada je govorio o povijesti i običajima koje islam ima. Prije ulaska u džamiju smo poštovali njihova pravila i recimo saznao sam da su u džamiji muškarci i žene odvojeni. Prilikom napuštanja napravili smo prikladnu fotografiju. Naša zadnja postaja je bila sinagoga u kojoj smo poštovali pravila ulaska s kapicama, pravilo da muški budu na jednoj a žene na drugoj strani. Tu sam pobliže upoznao židovstvo te proširio znanje o religiji o kojoj puno znam, koja je dio naše povijesti jer znamo da su i kršćanstvo i islam nastali iz židovstva. S ovim susretom sam puno toga dobio, upoznao sam narod i običaje ljudi s kojima dijelim život u BiH. BiH je specifična po mnogim stvarima pa tako i po tome da su sva 3 naroda stradala u ratu koji je bio. Mi to nikad nećemo zaboraviti i ne trebamo, trebamo se ponosno sjećati svih žrtava ali i znati da ovu državu samo skupa gradimo. Država će samo napredovati ako budemo svi ustrajali u tome, bili mi Hrvati, Bošnjaci ili Srbi okrenimo se zajedničkoj budućnosti jer dok je Zemlje bit će i 3 naroda u ovoj domovini koja mora napredovati. Poštujmo tuđe a volimo svoje. Istaknuo bih i rečenicu pape Franje u posjeti BiH kada je rekao gradite mostove a ne zidove. Učimo našu djecu da se otvaramo a ne zatvaramo, da živimo skupa i da zajedno ustrajemo da ova država s mnogo potencijala bude država u kojoj će biti svi zaposleni. Na putu kući u busu je prevladavala zajednička pjesma i smijeh. Nadamo se da ćemo biti nagrađeni i prisustvovati još različitih putovanja u kojima ćemo se družiti.

ELMA BAŠIĆ II4 (gimnazija)

U današnjem vremenu, kada mnogi postavljaju barijere među nama mladim mi smo odlučili da ih rušimo, i da zajedno tražimo bolji način života. Mi, učenici Srednje mješovite škole Žepce zajedno sa našim profesorima posjetili smo objekte sve tri monoteističke religije u Sarajevu, kako bi se što bolje međusobno upoznali. Sarajevo jedan od najljepših BiH gradova i jedan od rijetkih na svijetu koji na tako malom prostoru posjeduje različite vjerske objakte: katedralu , sinagogu, džamiju i pravoslavnu crkvu. Ta sama činjenica nam dokazuje da suživot sa ljudima druge vjere je moguć i može biti jako lijep. Prilikom obilaska Sarajeva posjetili smo objekte sve tri monoteističke religije i upoznali se sa svakom vjerom, njenim historijatom i nacinom molitve. Ono što me se posebno dojmilo je mali broj razlika a veliki broj sličnosti po pitanju svih religija. Svaka vjera nas uči da trebamo činiti dobro drugima i da smo sa svi podjednaki. Koliko bi samo život na ovoj našoj planeti bio ljepši kada bi živjeli vjeru, kada je ne bi smo koristili kao neko političko sredstvo. Naljepši dio cijelog ovog druženja jeste sam odnos nas mladih jednih prema drugima, poštovanje drugih vjera i samo naše druženje na putu kući gdje se niti jedan jedini sekund nije osjetila razlika, to da li je neko kršćanin, pravoslavac ili musliman. Tog dana sam shvatila da nije važna vjera i nacija niti boja kože, nego da li si dobra osoba ili ne, i da je moguće živjeti zajedno, jedni pored drugih bez obzira na vjeroispovijest, normalan život. Takođe želim zahvaliti svim ljudima koji su na bilo koji način pomogli da se ova edukativna posjeta Sarajevu realizuje.

Pripremio: Branko Radoš, vjeroučitelj

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.