Profesorica Dušanka Šašić organizirala je 22. i 23.3.2017. godine terensku nastavu na području Vitlaca za učenike II.c (šumarski tehničari).

Učenici su vrijedno radili na pošumljavanju tog područja i tom prilikom zasadili 1800 novih sadnica; od toga 1200 jela, 600 divljih trešanja, a ostalo je javor. Potporu im je pružilo JP Šumarija Žepče koje je osiguralo prijevoz i hranu za naše vrijedne učenike.

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.