Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:12/09)

Copyright © Srednja mješovita škola "Žepče" 2018. Sva prava pridržana.