Redovito pohađanje nastave, redovito učenje, korektan odnos prema nastavnicima i suučenicima, čuvanje školske imovine i briga o istoj, je ono što se očekuje od svakog učenika. Ponašanje koje odstupa od navedenoga nije ispravno, nije dopušteno i povlači izricanje odgojno-stegovnih mjera (sniženje vladanja i dr.). Nastava u prvoj smjeni počinje u 7.00 i traje do 12.55 sati, a u drugoj počinje u 13.00 i traje do 18.55 sati. Učenici su dužni dolaziti na nastavu prema važećem rasporedu sati, na vrijeme i u prigodnoj odjeći za školu. Učenici se okupljaju pred školom prije početka nastave i u vrijeme velikog odmora. Za vrijeme malog odmora ne napuštaju školsku zgradu bez posebnog odobrenja. Učenicima nije dopušteno nepotrebno zadržavanje u školskom dvorištu, holu i drugim prostorijama škole. U školu se ulazi u čistoj obući, bez gužve i galame, a hodnicima se kreće desnom stranom. U oba dijela zgrade dežuraju po dva nastavnika, koji se brinu o tome da učenici poštuju Kućni red, da se u učionicama, holu i školskom dvorištu ponašaju kulturno i brinu o čistoći. U oba dijela zgrade dežuraju i po dva učenika i za zadaću imaju brigu o čistoći, prijem roditelja i stranaka,  tj. njihovo upućivanje onamo kamo trebaju, nošenje oglasa, upoznavanje dežurnog nastavnika sa eventualnim narušavanjem reda ili oštećenjem školske imovine. Za red u učionici brinu se redari. Njihova zadaća je paziti na red i čistoću u učionici, ostati u učionici za vrijeme velikog odmora i provjetriti učionicu, te paziti na školsku i osobnu imovinu učenika. U slučaju da nastavnik ne dođe na sat, učenici ostaju u učionici do dolaska dežurnog nastavnika. Ukoliko dežurni nastavnik nije primijetio nedolazak nastavnika na sat, predsjednik odjela dužan upoznati s tim. U školi nije dopušteno: boraviti u hodniku nakon zvona za početak sata, zadržavati se u učionicama drugih odjela bez razloga, zadržavati se ispred zbornice,  okupljati se oko prozora, dovikivati s prozora ili bacati bilo što kroz prozor, pušiti u školi i školskom dvorištu, donositi bilo kakve predmete koji nisu potrebni na nastavi. Nošenje mobitela u školu nije zabranjeno, ali za vrijeme sata moraju biti isključeni. U slučaju korištenja na satu, mobiteli se oduzimaju i vraćaju roditelju. Redovito pohađanje nastave je pravo i dužnost svakog učenika i preduvjet dobrog uspjeha. Opravdani su samo izostanci zbog bolesti. Izostanci se pravdaju liječničkim opravdanjem ili ih pravda roditelj, najkasnije 2 tjedna od napravljenog izostanka. Za neopravdane izostanke sa nastave razrednik je dužan učeniku izreći odgojno-stegovne mjere kako slijedi:
6 - 11 neopravdanih - Ukor razrednika (Vladanje - vrlo dobro)
12 - 17 neopravdanih - Ukor OV (Vladanje - dobro)
18 - 23 neopravdana - Ukor ravnatelja (Vladanje - zadovoljava)
24- 30 neopravdanih - Ukor NV (Vladanje - loše)
31 i više neopravdanih - Isključenje iz škole.
Sve štete koje učenik prouzrokuje namjerno ili iz nepažnje, dužan je nadoknaditi. Ukoliko drugi učenici prikrivaju počinitelja, štetu će nadoknaditi zajednički. U teže oblike kršenja reda spadaju: krađa, tuča, donošenje i konzumiranje alkohola, donošenje opasnih predmeta i sl..