PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
Sat Trajanje Sat Trajanje
1. 7,00 - 7,45 8. 13,05 - 13,50
2. 7,50 - 8,35 9. 13,55 - 14,40
3. 8,40 - 9,25 10. 14,45 - 15,30
4. 9,45 - 10,30 11. 15,50 - 16,35
5. 10,35 - 11,20 12. 16,40 - 17,25
6. 11,25 - 12,10 13. 17,30 - 18,15
7. 12,15 - 13,00 14. 18,20 - 18,55

 

Nastava u prvoj smjeni počinje u 7,00 i završava u 13,00 sati.

Prvi sat druge smjene počinje u 13,05 sati. Nastava u drugoj smjeni završava u 18,55 sati.

Veliki odmor prve smjene traje od 9,25 - 9,45 sati.

Veliki odmor u drugoj smjeni je od 15,30 - 15,50 sati.