Nastavni materijali iz predmeta:

  • Informatika
  • Osnove informatike
  • Računalstvo s programiranjem
  • Računalstvo
  • Računalstvo u graditeljstvu
R.br. Opis Naziv datoteke Veličina Preuzimanje
1. Osnove OS -a Windows 7: ključne karakteristike win7_1.ppsx 1681 KB Preuzmi
2. Osnove OS -a Windows 7: GUI win7_2.ppsx 1056 KB Preuzmi
3. Osnove OS -a Windows 7: Sigurnost i zaštita win7_3.ppsx 747 KB Preuzmi
4. Sigurnosne prijetnje, prepoznavanje i zaštita sig_prijetnje.ppsx 783 KB Preuzmi
5. Osnovni principi rada računala PrincipiRadaRacunala1.pps 51 KB Preuzmi
6. Brojevni sustavi brojevnisustavi.ppsx 255 KB Preuzmi
7. Vrste računala VrsteRacunala.ppsx 929 KB Preuzmi
8. Osnove baza podataka BP_osnove.pps 206 KB Preuzmi
9. Modeliranje baze podataka (ERM) ERM.ppsx 97 KB Preuzmi
10. Relacijski model BP RelacijskiModel.ppsx 143 KB Preuzmi
11. SQL osnove SQL.ppsx 67 KB Preuzmi
12. Računalna grafika rg.ppsx 5280 KB Peuzmi
13. ProgeCAD - osnove crtanja u 2D progecad_2d.ppsx 1724 KB Preuzmi
14. ProgeCAD - osnove crtanje u 3D progecad_3d.ppsx 1210 KB Preuzmi
15. Računalne mreže 1 mreze1.ppsx 1665 KB Preuzmi
16. Računalne mreže 2 mreze2.ppsx 396 KB Preuzmi
17. Internet internet_osnove.ppsx 690 KB Preuzmi
18. Internet servisi internet_servisi.ppsx 602 KB Preuzmi
19. Google tehnike pretrage google_tehnike_pretrage.ppsx 113 KB Preuzmi
20. Elementarni informatički pojmovi it_pojmovi.ppsx 223 KB Preuzmi
21. Povijesni razvoj i generacije računala povijesni_razvoj.ppsx 5789 KB Preuzmi
22. Von Neumannov funkcijski model računala von_neumann_gradja_racunala.ppsx 274 KB Preuzmi
23. CAD/CAM/CIM i povijest CAD -a CAD_CAM.ppsx 2280 KB Preuzmi
24. C++ - osnove programiranja (1. dio) C++_1.ppsx 1207 KB Preuzmi
25. C++ - osnove programiranja (2. dio) C++_2.ppsx 362 KB Preuzmi
26. C++ - osnove programiranja (3. dio) C++_3.ppsx 116 KB Preuzmi
27. C++ - osnove programiranja (4. dio) C++_4.ppsx 198 KB Preuzmi
28. C++ - osnove programiranja (5. dio) C++_5.ppsx 923 KB Preuzmi
29. C++ - osnove programiranja (6. dio) C++_6.ppsx 637 KB Preuzmi
30. C++ - osnove programiranja (7. dio) C++_7.ppsx 180 KB Preuzmi
31. MS Excel 2007 skripta ms_excel.pdf 6190 KB Preuzmi
32. Razvojni ciklus informacijskih sustava IS_razvoj.ppsx 150 KB Preuzmi
33. Komponente osobnog računala (1. dio) pc_komponente1.ppsx 9152 KB Preuzmi
34. Komponente osobnog računala (2. dio) pc_komponente2.ppsx 2503 KB Preuzmi
35. Boolova algebra boolova_algebra1.ppsx 195 KB Preuzmi
36. Logički sklopovi boolova_algebra2_log_sk.ppsx 374 KB Preuzmi
37. Web dizajn - ključni pojmovi i tehnologije wd1.ppsx 2540 KB Preuzmi
38. HTML - 1.dio html_1.ppsx  785 KB Preuzmi
39. CSS3 - 1.dio css3_osnove.ppsx 323 KB Preuzmi
40. JavaScript - 1.dio javascript_osnove.ppsx 150 KB Preuzmi
41. HTML5 Canvas html5_canvas.ppsx 110 KB Preuzmi
42. Životni ciklus web rješenja web_faze_razvoja.ppsx 750 KB Preuzmi